Filter Bag & Wire Cage

Filter Bag & Wire Cage

ถุงกรองและกรงลวดได้รับการออกแบบโดยสั่งทำตามขนาดให้เหมาะกับลักษณะและสภาพแวดล้อมของฝุ่นโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงใช้งานได้ยาวนานและใช้งานได้ดีที่สุด