Seabulk Loading System

Seabulk Loading System

เป็นระบบลำเลียงวัสดุเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 “/ 40″ ซึ่งเรียกว่า ” Sea bulk Loading System ” ซึ่งได้รับการออกแบบและจดสิทธิบัตร แต่เพียงผู้เดียวของ บจก.ทรี มาสเตอร์ส ในกระบวนการผลิตระบบลำเลียงจะเร่งกระบวนการขนถ่ายวัสดุที่เป็นของแข็งจำนวนมากเข้าสู่ไซโลที่สร้างโดย บจก.ทรี มาสเตอร์ส หรือของเดิมที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว